calculat.org

Our sites — Наши сайты — Nasze strony — Naše weby:
Vypočítej to — český web
www.vypocitejto.cz
Online kalkulačky pro nejen matematické výpočty a převody jednotek. Na každé stránce je dané téma stučně objasněno, případně i vzorci a nákresy – stručně a jasně.
languageCzech
языкчешский
językczeski
jazykčeský
jazykčeský
Калькула — русский сайт
www.kalkula.ru
Онлайн калькулятор не только для математических расчетов и конвертирования единиц измерений. Каждый раздел имеет краткое описание и все необходимые формулы и чертежи. Вся информация представлена наглядно и ясно.
languageRussian
языкрусский
językrosyjski
jazykruský
jazykruský
Online kalkulator — strona polska
www.online-kalkulator.pl
Kalkulatory online nie tylko dla obliczeń matematycznych i przeliczania jednostek. Na każdej stronie jest krótko wyjaśniony temat, nawet z wzorami i wykresami – krótko i zwięźle.
languagePolish
языкпольский
językczeski
jazykpolský
jazykpoľský
Vypočítaj to — slovenský web
www.vypocitajto.sk
Online kalkulačky nielen na matematické výpočty a prevody jednotiek. Na každej stránke je daná téma stručne objasnená, prípadne aj vzorcami a nákresmi – stručne a jasne.
languageSlovak
языксловацкий
języksłowacki
jazykslovenský
jazykslovenský

Operator — оператор — provozovatel — prevádzkovateľ

Adam Kašpárek, Mošnova 916/4, 586 01 Jihlava, Czech Republic
Кашпарек Адам Милошевич, ул. Мошнова 916/4, 586 01 г. Йиглава, Чешская Республика
kasparek@online-calculator.info